Kajen, V:A Eriksberg september

Skivstöd och platsgjutna “prefab-balkar” är producerade och monterade. Samverkansproverna föll väl ut varvid konstruktör och byggledare kunnat ge klartecken för gjutning. Första etappen av kajens promenad är gjuten, endast armerad med Basaltfiber. Denna har även innehållit ca 2000 st tryckimpregnerade plankor som kvarsittande form. Observera panoramabild tagen under gjutning av arbetsledare Daniel Vidlund. Vackert!

1

Kajen, V:A Eriksberg augusti

En inte alltför lätt utmaning påbörjades direkt efter semestern i kajprojektet för Trafikkontoret. Inom området pågår redan 3 husbyggnadsprojekt så all vår logistik måste ske på en bredd av 3,5m- 6m på den 100meter långa sträckan. Breddmått är då mellan källargrund och spont mot Göta Älv. B.l.a har vi lagt ut 350m3 erosionsskydd. Just nu pågår arbeten […]

aug.1

Gryaab augusti

SMHI hävdade nyligen i en artikel i Dagens Nyheter att det är bäst att vara aktiv i ”lagom” låga temperaturer. Men i denna Svenska värmebölja som vi haft i augusti har produktionen, mot meteorologernas bättre kunnande, gått fram i en farlig fart. Den snabba produktionshastigheten har inte slagit ner på kvalitén, bevisat genom besiktningsprotokoll med […]

IMG_2479

Ny order

HA Bygg har genom offentlig upphandling med tuff konkurrens tagit hem en order för Trafikkontoret i Göteborg gällande nyanläggning av en kaj utmed Göta Älv på västra Eriksberg. Projektet innehåller b.l.a markarbeten, pålning och rivning av befintliga kajkonstruktioner. Samt nio st nya skivstöd och 100meter samverkanskonstruktion med limträbalk och överbyggnad i betong. Start direkt efter semestern […]

habyggx2

Gryaab juli

Ända in i det sista skall väggar gjutas, plattor armeras, lagningar lagas och bassänger provtryckas. Det har varit en härlig termin, högt tempo och innehållsrik. Semestertider vankas och sommarkänslorna sprätter.   Solen gassar och armeringen växer tätt. Betongen kluckar mot en ranglig form till ljudet av betongbilens roterande tombola. Sommarblommor ser vi inte överhuvudtaget, men […]

IMG_2448

Gryaab Juni

  Det är full fart på arbetsplatsen. Nio stycken bassänger är besiktade och ska provtryckas om två veckor. Innan dess behöver skrotning och lagning utföras och ställning behöver demonteras. Y-rännan är snart färdig, i alla fall del ett av tre. I de övriga nio bassängerna växer väggar upp som tomatplantor…   DC-byggnadens platta planeras bli […]

sture

Rydboholmsbron maj

Väg 1610 mellan Rydboholm och Viskafors öppnades åter för trafik söndag 31/5 varvid vi kan lägga denna 60m långa samverkansbro till handligarna!

1

Villa R april

Vi utför betongarbeten för en speciell villa med tillhörande annex mm på Lyckorna, Ljungskile.  Arbeten som pågår är en stödmur ner mot vattnet, som sedan uppfylles på insidan för villaplattan med tillhörande terrass. Våra arbeten planeras pågå till semestern.

1

Rydboholmsbron april

Bron och dess kringliggande anslutningar börjar bli färdigt och erbjuder nu en stabil och säker färd över Viskans vatten. Provisoriska pålbryggan är riven och stora delar av arbetsområdet är avetablerat från containers och material för att möjliggöra kommande arbeten med markanläggningar.  Planerat trafikpåsläpp i maj.

3

Lackarebäck april

Lackarebäck SYD Slutbesiktningen har gått bra, vi fick äran att ge över en fin kåk till vår beställare. I och med denna vecka har vi åtgärdat de sista besiktningsanmärkningarna, återstående extra beställningsarbeten fortgår ytterligare en kort tid. Vitsipporna blommar och vår är i sinnet på både fågel och gubbe.   System 2 Väggjutningarna i flockbassängerna […]

IMG_0650