Nya delägare

Ha Bygg har fått nya delägare från och med årsskiftet i och med att medarbetarna Peter Browall och Niclas Håkansson har gått in i företaget. Båda har arbetet i företaget i många år och bidraget till dess utveckling och  kommer att ingå som ledamöter i styrelsen.  

habyggx2

Lackarebäck februari

Lackarebäck SYD Mitt i besiktningstider påbörjas de sista momenten i entreprenaden. Vilket innebär färdigställning golvytor, inkoppling värme, matning uttagsboxar, provning apparatur samt markarbeten. Parallellt arbetar vi med diverse beställningsarbeten för våra sidoentreprenörer, främst olika typer av undergjutningar.   System 2 De översta väggjutningarna är nu igång i flockbassängerna. Tre fjärdedelar av bottenplattorna är färdiga. Och […]

IMG_0532

Gryaab februari

Betongarbeten fortskrider.         Armeringsglädje! Notera bildens oerhört snygga ytterhörnsarmering i bassängerna, utförd av riktigt duktiga killar! Förberedelser pågår för sista bottenplattan i bassängerna!

DSC_0027

Rydboholmsbron februari

Armering på plats och tillsammans med form snöröjd och ren. Med yttertemperaturer och vattenstånd inom kontroll har vi 250m3 betong senare, den 5/2, gjutit överbyggnaden. Allt har gått som planerat och rivning av formställning är planerad att påbörjas v.9 då vi nått erforderlig hållfasthet om 35MPA.

20150205_141212

Gryaab Januari

7 år efter förra stora projektet på GRYAAB börjar vi 7 m under förra bodetableringen. Denna gång för att utföra 18st bassänger för utökade reningsteg, div. kulvertar samt tillbyggnad av driftscentral. Stora ytor, järnlagret är fyllt, bara att producera! Järnlagret är fortfarande fullt men nu med armering till väggarna i de första 9 bassängerna. Ingen […]

DSC_0339

Rydboholmsbron Januari

Samverkansbron över Viskan i Rydboholm är på väg mot gjutning i pågående snöyra. Cuplok formställning med formyta är klar medan arbeten med formning av ändskärmar/ vingar och kantbalkar samt utläggning av ca 50 ton armering fortskrider. Vattenstånd i Viskan är fortsatt hög efter mycket nederbörd och vattenlinje står idag ca 200mm ovan underkant av ändskärmar. […]

r4

Lackarebäck januari

Med hälsning från Vattenverket Lackarebäck i vinterskrud…. Lackarebäck SYD Många byggmoment är färdiga. De delar som främst behandlas nu är rostfria och vattentäta undertak, kabeldragningar, klinkerläggning samt diverse fundamentarbeten för rörstråk som tillhör maskinentreprenaden.   System 2 Bottenplattan i den ena bassängen är färdig och väggar har gjutits upp till nivå 1 av 3. I den […]

fasad syd