Smögen april

Bildserie från Smögen signerad Mangan.

SANYO DIGITAL CAMERA

Gryaab april

En intensiv period kvar innan slutbesiktningen 27/5. Idag monterades de sista prefab gångbryggorna på EN och det är snart tätt hus på DC. Full fart på plåt, glas och brandskydd invändigt!  

DSC_0482

Nya orders

Ett antal nya ordrar har trillat in det senaste; Munkebacka gård med diverse betongarbeten för en återkommande privat beställare, med omgående start. Närhälsan Öckerö, UE grundläggning för NCC som startar preliminärt v.22. Volvo Penta, UE betongarbeten för Betonmast med preliminär start v.21. Mölndal energi, GE Bränslebyte panna 1 på Riskulla. En återkommande beställare vi haft […]

habyggx2

Smögen mars

I det vårfagra Smögen och Klevenön har nu stomarbeten med Västra Hållö och dess 30-talet lägenheter nu påbörjats intill en till synes ännu folktom brygga. Även P-huset börjar ta form med gedigen fart. Bergsplintar samt bottenplatta och pelare är gjutna. På tur står andra planets bjälklag om 1500m2, innehållande ca 500m3 betong som beräknas vara klart […]

SANYO DIGITAL CAMERA

Alelyckan VV mars

Sista delen av bottenplattan är gjuten och första väggetappen färdig. Finare betongväggar är det svårt att finna. Nu armeras det sista inför gjutning av väggetapp två av fyra. Ett och annat ljushuvud (!), visslande melodier, kraxande toner, fruktvård och Liba hjälper till inför nästa steg, vilket är ännu en vägg, ännu en formning, vår vardag!

OSTEN

Alelyckan VV februari

Nu har projekt klordioxidanläggning för Alelyckans vattenverk varit igång i dryga två månader. Tiden går snabbt när det finns att göra. I nästa vecka gjuter vi sista plattan och väggar skall börja armeras och formas med DOKA:s systemform, till lill-Patriks glädje. Det finns ett slutmål i det här projektet, att bli färdig med en rekorderlig […]

Berget februari

Efter några kalla nätter har vi nu gjutit bottenplattan och fortsätter med stålstomme för det nya bjälklaget som utgör taket i fjärrkylaanläggningen.

me3

Ny order P-hus Smögen

Till följd av exploatering på Kleven, Smögen har vi fått i uppdrag av Smögenmagasinet att uppföra ett P-hus avsett för de boende på Kleven. Ca 140 bilplatser samt förråd skall inrymmas i byggnaden, som består av platsgjuten betong och fasad i Cederträ. Arbetet påbörjas i mars med planerad färdigställande i juli.

1

Smögen januari

Efter stormar, snö och kyla har nu stommen nått sitt mål på höjden. Från plan 4 har man, som synes, bra utsikt mot Hållö fyr.

Flygfoto 2015-12-13

Ny order- Fjärrkyla i berget

Strax innan det nya året har vi fått tilldelning avseende ombyggnation av Mölndal energi´s bergrum i Åbyberget, Mölndal. Här har man mellan 1962 och 1984 eldat olja och distribuerat fjärrvärme. Ytorna i berget skall anpassas för att i framtiden leverera fjärrkyla. I uppdraget ingår mark-, rivnings-, betong- och byggarbeten. I konkurrens enligt lagen om offentlig […]

_MG_6856-as-Smart-Object-1