Om oss

Byggföretaget med ambitioner

H.A. Bygg AB startade sin verksamhet i Sverige 1986 av VD Roland Hanzén tillika majoritetsägare.
I Norge har Roland varit verksam sen 1989. I början med huvudkontor i Ljungskile, Bohuslän, som strategisk utpost mot både Göteborg och Oslo.

Roland började sin karriär som arbetsledare på ABV, sedermera NCC, där han arbetade under 70-80-talet i både Sverige och Norge.

Beroende på marknad i respektive land fanns möjlighet att flytta resurser inom västra Sverige och södra Norge. Flertalet duktiga yrkesarbetare och tjänstemän har därför tillgodosett behovet i både Norge och Sverige. På senare tid har resurserna koncentrerats till Göteborgsregionen med omnejd.

Efterhand har företaget expanderat och Roland har knutit till sig flertalet medarbetare som kommit att bli nyckelpersoner i verksamheten och dess fortsatta utveckling. I dag ägs och drivs företaget av Roland samt Sven-Erik Arnås, Kai Simfors, Magnus Andersson, Peter Browall, Niclas Håkansson, Patrick Lilja och Daniel Vidlund.
HA Bygg har lagt stor vikt vid att skapa en god ekonomisk stabilitet och kontinuitet i bolaget, vilket skall borga för trygghet i verksamheten.

Inriktningen har historiskt sett varit platsgjuten betong, vilket återfinns i referensobjekt såväl som i utmärkelser.
Kunnande och erfarenhet innehas även vad gäller storskalig byggproduktion och har även detta varit en stor del av verksamheten i såväl projektutveckling Egen regi som generalentreprenad med kommunala beställare. Personalomsättningen är låg, vilket borgar för att medarbetarna kan rutinerna väl. Något som avspeglar levererad kvalitet.

År 2008 flyttas huvudkontoret till Gårda i Göteborg. Detta för att komma närmare våra kunder och samarbetspartners då Göteborg blivit en allt större marknad.

Koncernen sysselsätter idag ca 120 anställda och omsätter ca 400 miljoner kronor.