web_SVE1686-T

Fastighetsförvärv N:A Hamngatan

web_SVE0928-T

web_SVE0927-T

H.A bygg med samarbetspartners förvärvar fastigheter av Mustad Fastighetsaktiebolag.

Det gäller fastigheterna ”Nordstaden 13:4” och ”Nordstaden 13:7”, med adresser Norra Hamngatan 4 samt Norra Hamngatan 6/ Smedjegatan 5. Säljare är Mustad Fastighetsaktiebolag. Fastigheterna innehåller totalt ca 9 200 kvm kontors- och butikslokaler.

Fastigheterna var då de uppfördes bland de vackraste och mest påkostade i Göteborg. Fastigheterna är belägna i ett av Göteborgs vackraste lägen utmed hamnkanalen i centrala Göteborg. Fastigheterna har varit i familjen Mustads ägo sedan 1918 och 1930.

”Det är en ära och ett privilegium att, tillsammans med övriga samarbetspartners, ha fått möjligheten att förvärva dessa anrika fastigheter. Fastigheterna, som redan idag ligger i ett av Göteborgs bästa lägen, kommer i framtiden bli ännu mer attraktiva i takt med att Södra Älvstranden förverkligas och att staden fortsätter att växa västerut. Hyresmarknaden i centrala Göteborg uppvisar en stark tillväxt vilket gör att fastigheterna med sitt strategiska läge har en stor framtida potential”

 Köparen har tillträtt fastigheterna per 2014-12-30.

Förvärven har skett som bolagstransaktioner. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskilling.