Logga HA - KoV

PROJEKT ALEL UF

Vi är glada för tilldelning på ytterligare ett uppdrag för Kretslopp och vatten. Befintlig anläggning på Alelyckan ska kompletteras. Entreprenaden innebär i huvudsak att utföra stora delar av byggnationen och med ett övergripande samordningsansvar. Arbetena skall färdigställas i sin helhet under våren 2026.

Upphandling är genomförd i enlighet med LUF och entreprenaden startar under augusti månad.