PROJEKT TAKGÖKEN

Här i projekt Takgöken är nu sex av sju hissgropar gjutna och idag gjuter vi första delen av garageplattan. Vi hoppas givetvis på fortsatt fin väderlek för gjutningar med stålslipade ytor. Som vi säger, solen lyser alltid på en betongare!                  

PROJEKT TAKGÖKEN

Vi har fått förmånen att samarbeta med FO-Peterson på fixfabriken i Majorna. Här ska byggas 127 lägenheter, brf Takgöken, och vår del av uppdraget är att utföra betongstommen samt utfackningsväggar. Vår entreprenad beräknas vara klar hösten 2023. Kranen som monteras just nu kommer att vara körklar 25/4. https://www.fop.se/project/majorna-brf-takgoken/

PROJEKT BJÖRLANDA PUMPKEDJA

Efter en hel del markarbeten, utförda av VMA och Pålab, är vi äntligen igång med form och armering på arbetsplats Östergärde i projekt Björlanda pumpkedja, den andra avloppspumpstationen i projektet. Vi fick uppskattat besök av Ramirent här i veckan som stekte go-lunch. Tack, ni är grymma!

PROJEKT ST1

Grundarbeten fortgår inne på St1 Raffinanderi på Hisingen med grundbalkar, plintskaft, kolonnfundament och gigantiska fundament till utrustning för det stora projektet ”Green Production Unit” för att sedan gå igång med arbeten om ca 4000 m2 spillplattor ”paving”. ”GPU” kommer användas för tillverkning av förnybart bränsle av fetter som kommer ifrån t.ex. animaliska samt vegetabiliska restprodukter. Tack […]

PROJEKT GMB LISEBERG

Liseberg ska bygga en ny åkattraktion, Family boomerang. Vi har fått möjligheten att utföra platsgjutna plintar med dragstag och ingjutningsgods, grundläggning av stationsbyggnad och teknikbyggnad för Göteborg Mark och Betong AB.  

PROJEKT ÅBYBADET

Betongstommen är klar och prefab har monterat färdigt! Invända arbeten pågår i snabb takt och snart ska plattsättaren börja sina arbeten. Våra platsgjutna arbeten går mot sitt slut, entré och några plattor/fundament kvar. Återigen, tack Vestia för förtroendet!  

PROJEKT ÅBYBADET

Nu är alla bjälklagen gjutna och Strängbetong har full framkomlighet med prefabelementen här i projekt Åbybadet. Våra oerhört kompetenta yrkesarbetare fortsätter att skapa form och betong i äventyrsdelen. Ni är grymma!

NY ORDER BJÖRLANDA PUMPKEDJA

Vi har fått tilldelning på ytterligare ett uppdrag för Kretslopp och vatten. För att möjliggöra vidare exploatering av nordöstra Hisingen omfattar entreprenaden rivning av befintlig pumpanläggning och att två nya spillvattenpumpstationer samt en ny dricksvattenpumpstation byggs. Det innebär även markarbeten och ledningsarbeten, betongarbeten, el, VVS samt övrigt för att tre nya stationer skall stå färdiga i februari 2023. […]

PROJEKT ST1

En spännande resa tillsammans med St1 och Veidekke. Snart är stålet på plats och vi går igång med sista bjälklaget (plan 17) på PTU (Pre Treatment Unit). PTU är första steget i filtrering av biologiska avfall/fetter. Vidare återstår resterande entreprenadarbeten åt St1 för deras projekt GPU (Green Production Unit) där raffineringen kommer ske.

PROJEKT SELMA

Projekt selma ångar på. I dagarna har vi färdigställt 2/3 av husets översta plan. Vi har monterat skalväggar, från Thomas betong, för att hissarna skall nå ända upp. Formmaterial packas och skickas hem till Doka. Nu återstår att gjuta sista 1/3, montera prefabtrappor samt att färdigställa socklar, uteplatser och platsgjutna trappor. Tack till våra fantastiska […]