Mera vatten

HA Bygg har i hård konkurrens, enligt LUF, tilldelats en ny entreprenad för Kretslopp och Vatten i Göteborg.

Denna gång handlar det om vattenverket i Alelyckan som skall få en tillbyggnad för klordioxidanläggning. På Alelyckans vattenverk doseras klor och klordioxid som desinfektionsmedel. Befintlig anläggning som producerar klordioxid ska ersättas med en ny byggnad i anslutning till befintligt vattenverk. I denna entreprenad ingår markarbete och byggnation av denna byggnad inklusive VVS samt samordning av övriga entreprenader.