kov

NY ORDER ABW ALELYCKAN

Vi har fått tilldelning på ytterligare ett uppdrag för Kretslopp och vatten. Denna gång avser det ombyggnad av kontorsdelarna på Alelyckans vattenverk, till en “activity based workingplace”. Projektet inkluderar arbeten på flera plan inom kategorierna, arkitektur, konstruktion, el och vvs.

Upphandling är genomförd i enlighet med LOU och projektet startar i november. Platschef är Patrick Lilja.

 

Liljewall_KV_Exteroir_med_Vass