NY ORDER KARLASTADEN

Vi har fått ytterligare förtroende att hjälpa Serneke med betongarbeten i projekt Karlastaden, denna gång gäller det källaren runt skyskrapan. Projektet börjar i mars och pågår hela året.

Själva området omfattar en markyta på ca 31 000 kvm och kommer bestå av åtta kvarter med bostäder, kontor, handel och service. läs mer på http://karlastaden.se

karlatornet-flygvy-serneke-lindholmhamnen1920x1080