NY ORDER SVENSKA KRAFTNÄT

Vi har fått tilldelning på ett projekt för Svenska kraftnät. Projektet omfattar i huvudsak betong- och bergarbeten i anslutning till cisternområdet vid Arendals kraftstation i Göteborg.

Projektet startar i november månad. Platschef är Peter Browall.

 

svenska-kraftnät