PROJEKT NEONATAL

Det växer nu fram mer och mer på vår arbetsplats på Östra sjukhuset.

Anslutande kulvert i söder saknar nu bara rökgasevakuering och fallgjutning sen är det klart att lägga tätskikt och återfylla. Här ska sen vägen förläggas för att öka tillgänglighet till både ambulansintag och för transporter till arbplatsen.

Väggformen har kommit upp på östra sidan och den andra gjutetappen bottenplatta i söder är i full gång att armeras för gjutning i mitten på nästa vecka.

Det stora hissfundamentet är också igång med avjämningbetong för att i nästa vecka kunna borra dragstag till berget. Planen är sen att gjuta hissfundamentet i en etapp om nästa 400m3 i slutet på april.

Alla jobbar på fantastiskt bra och vi håller tidplaneringen till punkt och pricka så här långt!