Ringhals OBH

habyggx2

rh2 rh3

 

HA Bygg har tillsammans med Veidekke Anläggning SydVäst fått i uppdrag av Ringhals AB att uppföra byggnader för oberoende härdkylning som är placerade på kärnkraftsanläggningen Ringhals. Uppdraget är en utförandeentreprenad i samverkan.

Projektet innefattar nybyggnation av två stora byggnader inklusive markarbeten samt husbyggnad. Byggnaderna kommer att innehålla vattenkällor och processutrustning som kan utföra härdkylning vid vissa extrema händelser. HA Bygg  och Veidekke kommer vara med i ett tidigt skede och i samarbete med Ringhals ta fram slutliga bygghandlingar.

Vi anser att HA Bygg och Veidekke är ett företag med lång erfarenhet av att bygga stora komplicerade betongbyggnader samt har god kunskap av vald samverkansmodell för att hitta de bästa lösningarna i ett komplext projekt, säger Anders Bjelkenfors, projektledare, Ringhals.

Beslutet om att investera i oberoende härdkylning på reaktor tre och fyra förbereder Ringhals för långtidsdrift bortom år 2020. Med investeringen, som totalt landar på omkring 900 miljoner kronor , möts Strålsäkerhetsmyndighetens krav och ytterligare ett säkerhetssystem tillförs till redan säkra anläggningar.