Berget februari

me2 me1

Efter några kalla nätter har vi nu gjutit bottenplattan och fortsätter med stålstomme för det nya bjälklaget som utgör taket i fjärrkylaanläggningen.