Delägare

_MG_6634 as Smart Object-1 dv

HA Bygg har fått nya delägare från och med årsskiftet 2019 i och med att medarbetarna Daniel Vidlund och Patrick Lilja har gått in i företaget.

Båda har arbetat i företaget i många år och bidragit till dess utveckling och kommer att ingå som ledamöter i styrelsen.