Gryaab mars

DSC_0066

Som bilden visar påbörjas nu en ganska avancerad formning av inloppskanalen till bassängerna.

Även blivande driftscentral börjar ta form i djungel av armering och betong.