Gryaab September

IMG_2731 IMG_2695

September har nu varit, sommaren har vi lämnat och hösten har välkomnats. Tidsplanen för efternitrifikationsbassängerna ser bra ut och arbetet med driftcentralen flyter på nästan oförskämt väl. Men litet frågande ställer vi oss till, den förvisso mycket vackra, ”blodmånen” som enligt media saknas oss redan nu då samma läge med jord, måne och sol först uppstår år 2033. Men vet inte journalisterna om att just den här dagen med det aktuella astronomiska läget samt statusen på gjutetapperna aldrig kommer igen och borde väl därför förtjäna lika mycket uppmärksamhet?

Länge leve vardagen!