Lackarebäck april

IMG_0628 IMG_0663

Lackarebäck SYD

Slutbesiktningen har gått bra, vi fick äran att ge över en fin kåk till vår beställare. I och med denna vecka har vi åtgärdat de sista besiktningsanmärkningarna, återstående extra beställningsarbeten fortgår ytterligare en kort tid. Vitsipporna blommar och vår är i sinnet på både fågel och gubbe.

 

System 2

Väggjutningarna i flockbassängerna är nu helt färdiga. Kvarstår gör gångbryggor ovan bassängerna samt sniderier kring snäckan och voterna. I sedimenteringen valvas bjälklaget med Dokas Staxo system. Väggjutningarna i sedimenteringsbassängen rullar på. Detta varvas med diverse stoppjobb innebärande montering sättare, väggjutningar samt ett planerande ej av denna värld.