Ny order

SANYO DIGITAL CAMERA

 

HA Bygg har återigen tecknat kontrakt med Kretslopp och vatten. Denna gång som generalentreprenör för en ny ställverksbyggnad vid Alelyckans vattenverk. Planerad byggstart är 1/3 2017, med färdigställande våren 2018. PC är Patrick Lilja.