Ny order- Fjärrkyla i berget

Strax innan det nya året har vi fått tilldelning avseende ombyggnation av Mölndal energi´s bergrum i Åbyberget, Mölndal. Här har man mellan 1962 och 1984 eldat olja och distribuerat fjärrvärme. Ytorna i berget skall anpassas för att i framtiden leverera fjärrkyla. I uppdraget ingår mark-, rivnings-, betong- och byggarbeten.

I konkurrens enligt lagen om offentlig upphandling har tilldelning skett efter stenhård utvärdering av anbudspris, kvalitet samt kompetens i angiven organsiation. Mölndal energi är en tidigare kund, till vi har levererat b.l.a den spektakulära bränslelagerbyggnaden i Riskulla utmed söderleden.