Ny order

HA Bygg har genom offentlig upphandling med tuff konkurrens tagit hem en order för Trafikkontoret i Göteborg gällande nyanläggning av en kaj utmed Göta Älv på västra Eriksberg.

Projektet innehåller b.l.a markarbeten, pålning och rivning av befintliga kajkonstruktioner. Samt nio st nya skivstöd och 100meter samverkanskonstruktion med limträbalk och överbyggnad i betong. Start direkt efter semestern med färdigställande deletapp 1 v.40, 2 v.44 och 3 v.48.