NYTT PROJEKT MUNKEGÄRDEVERKET

Vi har fått förmånen att bygga ett nytt värmeverk på Munkegärdeverket som ska öka fjärrvärmeproduktionen, för Kungälv Energi AB. Munkegärdeverket består idag av fyra befintliga pannor, P1,P2, P3 och P4. Detta projekt avser en ny anläggning bestående av två pannor (Panna 5 och 6). P5 är en biobränsleeldad anläggning (fastbränsle) och P6 är en oljeeldad reservpanna.

Produktionen är igång med grundläggning, skortstensfundamentet är gjutet och nu full fokus på pannhusets platta. Pålnings- och markarbeten är startade för bränslelagret och tippfickan.

Total volym om 1500m3 betong och ca 187 ton armering.

 

Kung+ñlv_KVV_Liljewall_mellan

20230130_154437

20230201_113950