PROJEKT ST1

Grundarbeten fortgår inne på St1 Raffinanderi på Hisingen med grundbalkar, plintskaft, kolonnfundament och gigantiska fundament till utrustning för det stora projektet ”Green Production Unit” för att sedan gå igång med arbeten om ca 4000 m2 spillplattor ”paving”.

”GPU” kommer användas för tillverkning av förnybart bränsle av fetter som kommer ifrån t.ex. animaliska samt vegetabiliska restprodukter.

Tack ST1 och Veidekke för gott samarbete!

 

20220303_085231206_iOS

 

20220303_084529442_iOS

20220303_080002676_iOS