Rydboholmsbron april

20150203_135321 2

Bron och dess kringliggande anslutningar börjar bli färdigt och erbjuder nu en stabil och säker färd över Viskans vatten. Provisoriska pålbryggan är riven och stora delar av arbetsområdet är avetablerat från containers och material för att möjliggöra kommande arbeten med markanläggningar.  Planerat trafikpåsläpp i maj.