Rydboholmsbron mars

4 1

Avformningen av överbyggnaden är avklarad och brons stålbalkar har fått en vacker färg av BRG (British racing green!!). Detta efter att undersidan täcktes in och dieselvärmare kördes för att få rätt målningsklimat. Avvattningssystem på väg upp för att sedan kunna demontera pålbryggan och färdigställa stenglaciser och fyllningar intill landstöden.

 

Sista stödmuren i brons sträckning norrut gjordes 25/3 och uppfyllnad kommer ske v.14. Broisolering som synes påbörjad, och om väder tillåter kommer denna vara färdigställd v.14.