Smögen oktober

SANYO DIGITAL CAMERA SANYO DIGITAL CAMERA

Efter lite försenad ritningsleverans kom stombyggnhationen äntligen igång på den första av två bostadstommar på Kleven. Denna är tänkt att innehålla 34st lägenheter i fyra plan. För tillfället pågår valvning pl.2 i denna vackra miljö med en till synes folktom Smögenbrygga. Kanske är alla ute och fiskar hummer. Är det månne en hummertina som ligger i HA MS Rescue båten?