Gryaab Juni

y-ränna ö1 ställn.  fridell

Det är full fart på arbetsplatsen. Nio stycken bassänger är besiktade och ska provtryckas om två veckor. Innan dess behöver skrotning och lagning utföras och ställning behöver demonteras. Y-rännan är snart färdig, i alla fall del ett av tre. I de övriga nio bassängerna växer väggar upp som tomatplantor…

 

DC-byggnadens platta planeras bli färdig fram till semestern, många väggar samt ramp, länkplattor och vattenspel kvarstår.

 

Skit luktar det stundom men som vi brukar säga, bonum stercore!