Lackarebäck februari

IMG_0508 IMG_0526 IMG_0528

Lackarebäck SYD

Mitt i besiktningstider påbörjas de sista momenten i entreprenaden. Vilket innebär färdigställning golvytor, inkoppling värme, matning uttagsboxar, provning apparatur samt markarbeten. Parallellt arbetar vi med diverse beställningsarbeten för våra sidoentreprenörer, främst olika typer av undergjutningar.

 

System 2

De översta väggjutningarna är nu igång i flockbassängerna. Tre fjärdedelar av bottenplattorna är färdiga. Och väggjutningarna i sedimenteringsbassängen har precis påbörjats. Slit och släp som de säger, men framåt går det!