PROJEKT FÖRLOSSNING OCH NEONATAL

Vi har nu kommit i gång med vårt projekt tillsammans med K21 Entreprenad på Östra sjukhuset som om några år kommer att bli ny förlossning och neonatalavdelning. Kort sammanfattat har HA Bygg uppdraget att göra källardelen upp till marknivå i två plan. Bottenplattan är 40cm tjock och väggarna 7,15m höga. Hela konstruktionen ska vara vatten- och radontät.

Vi har även uppdraget att gjuta anslutande kulvertar mellan den nya byggnaden och befintliga byggnader.

Vi har nu börjat i dom lägsta delarna av huset med dagvattenkammaren för att sen gå upp ett plan till det som ska utgöra bottenplatta för en av dom anslutande kulvertarna till huvudbyggnaden i söder.

Ungefärlig omfattning:

4000m2 bottenplatta

2000m2 yttervägg

5st anslutande kulvertar varav 2st med mellanbjälklag