PROJEKT LÅNGEVIK

Vi har påbörjat ett projekt tillsammans med Purac, för LEVA, Långevik avloppsreningsverk i Lysekil. HA Byggs del är projektering och genomförande av rivning av befintlig bassäng och ombyggnad av ny bassäng MBBR. Utöver en utmanande armering- och betongkonstruktioner är logistik ett avgörande moment, där vi inledningsvis får skapa en transportväg in till arbetsplatsen, innan våra byggnadsarbeten kan börja.

Tack för förtroende och goda utmaningar:)

 

DSC_1730

DSC_1729

DSC_1734