PROJEKT TAKGÖKEN

Gjutningarna går framåt i bra fart och större delen av bottenplattan är nu gjuten. Vi gjuter platsgjutna väggar enligt plan och förtillverkning av sockelelement pågår för fullt. De första utfackningsväggarna samt plattbärlagen får vi i v33.

Vi börjar nu även känna av att det kommer fler aktörer in i området på grannfastigheterna och därmed kommer det också ett högre krav på planering tillsammans med dessa. Detta har börjat mycket bra och vi tror det kommer att fortsätta så även längre fram.

Vi tackar FO-Peterson för gott samarbete och önskar alla inblandade i projektet en fortsatt härlig sommar.

IMG_20220803_140350_1

IMG_20220803_140309_8

IMG_20220804_072211_9