BIOSTADEN, UDDEVALLA

Om projektet

Totalentreprenad om ca 50 miljoner sek omfattande påbyggnad samt tillbyggnad av befintligt P-hus Lancaster för nya Biostaden Uddevalla. I projektet ingick b.l.a omläggning av en vattenledning med diameter 800, som matar centrala Uddevalla samt en komplicerad grundförstärkning under befintliga  golv. Även en omfattande stomförstärkning av spännbalksystem fick utföras. Samtliga byggnadsdelar är uppförda med oerhörda ljudkrav till följd av bioljudet inom de 6 salongerna. Även ca 1000 m2 kontorsyta, med utsikt över byfjorden, har förberetts inom byggnaden.

Biografen invigdes i juli 2014 av landshövding Lars Bäckström och skådespelare Helena Bergström. Som premiärfilm visades Colin Nutleys Medicinen. Handavtryck förevigades i betong intill den då Sveriges största bioduk i salong 1 som rymmer 220 personer.

 

 

  • Platschef: Kai Simfors, Magnus Andersson
  • Byggår: 2013-2014
  • Kund: Citypark Lancaster