PROJEKT NEONATAL

Vi är inne i en intressant fas i projektet då vi gör dom största gjutningarna och kommer även igång med ytterligare en front med väggsättningar. Den kommer att startas upp på den västra sidan av bygget, mot räddningsvägen. Det är här dom höga väggarna startar. Det läggs nu tätskikt på den färdigställda kulverten i söder […]

PROJEKT LÅNGEVIK

Det börjar dra ihop sig för slutbesiktning av våra arbeten inne i Långeviks avloppsreningsverk i Lysekil. Yrkesarbetarna på Saviko har gjort ett jättefint arbete tillsammans med våra tjänstemän på plats. Sju meter höga väggar med upp till 492st Doka Xlight luckor i dom största gjutetapperna på ca 80 m3 betong. Finns det hjärterum finns det […]

PROJEKT NEONATAL

Det växer nu fram mer och mer på vår arbetsplats på Östra sjukhuset. Anslutande kulvert i söder saknar nu bara rökgasevakuering och fallgjutning sen är det klart att lägga tätskikt och återfylla. Här ska sen vägen förläggas för att öka tillgänglighet till både ambulansintag och för transporter till arbplatsen. Väggformen har kommit upp på östra […]

PROJEKT HERCULES

Nytt år och nya utmaningar, med drömmar om plusgrader;)Tillsammans med K21 bygger vi nya bostäder i Torslanda där vår del är att utföra betongstommen. En tredjedel in i projektet så har vi gjutit över 1200m3 betong, just nu kör vi fullt ös med platsgjutna väggar för att bereda väg för plattbärlag och skalväggar som levereras […]

PROJEKT LÅNGEVIK

Snö ute, betong inne, bajs i berget och jul i sinne.God jul önskar vi på HA Bygg från reningsverket i Långevik:)

PROJEKT FÖRLOSSNING OCH NEONATAL

Vi har nu kommit i gång med vårt projekt tillsammans med K21 Entreprenad på Östra sjukhuset som om några år kommer att bli ny förlossning och neonatalavdelning. Kort sammanfattat har HA Bygg uppdraget att göra källardelen upp till marknivå i två plan. Bottenplattan är 40cm tjock och väggarna 7,15m höga. Hela konstruktionen ska vara vatten- […]

PROJEKT TEKNIKHUS

Vi har fått tilldelning på ett uppdrag för Kretslopp och vatten. Denna gång gäller det ett teknikhus i Högsbo. Upphandling är genomförd i enlighet med LOU, projektet kommer pågå i närmare ett år och startade för en dryg vecka sedan.

PROJEKT HÅSTENSSKOLAN

Vi har fått möjlighet att samarbeta med NCC i genomförandet av nya Håstensskolan i Varberg, för Varbergs Fastighets AB. Åtagandet för vår del omfattar komplett betongentreprenad avseende källare med inkluderande skyddsrum, grund och platta. Tack för förtroendet!

PROJEKT LÅNGEVIK

Vi har påbörjat ett projekt tillsammans med Purac, för LEVA, Långevik avloppsreningsverk i Lysekil. HA Byggs del är projektering och genomförande av rivning av befintlig bassäng och ombyggnad av ny bassäng MBBR. Utöver en utmanande armering- och betongkonstruktioner är logistik ett avgörande moment, där vi inledningsvis får skapa en transportväg in till arbetsplatsen, innan våra […]

NYTT PROJEKT MUNKEGÄRDEVERKET

Vi har fått förmånen att bygga ett nytt värmeverk på Munkegärdeverket som ska öka fjärrvärmeproduktionen, för Kungälv Energi AB. Munkegärdeverket består idag av fyra befintliga pannor, P1,P2, P3 och P4. Detta projekt avser en ny anläggning bestående av två pannor (Panna 5 och 6). P5 är en biobränsleeldad anläggning (fastbränsle) och P6 är en oljeeldad reservpanna. Produktionen […]