NY ORDER BOCKKRANEN

Vi har fått förmånen att samarbeta med Älvstranden Utveckling i en entreprenad som omfattar förutom att kranen skall målas om, åtgärder avseende belysningsanläggning i kranen, utbyte av utvändig effektbelysning samt diverse smidesarbeten med lyftoket och undertralla.

Bockkranen stod klar 1969 och är idag den enda kvarvarande kranen av sitt slag i Sverige. Med sin storlek och färgsättning har den ett lokalt värde som symbol, landmärke och orienteringspunkt. Med glädje skall vi ge denna 52-åriga byggminnesförklarade gigant en förtjänt uppfräschning:)

Arbeten på plats startar i april.

Bild 1

eriksbergskranen_blir_byggnadsminne_1