Bild2

NY ORDER VÄXTHUS ETAPP 1

Vi har fått tilldelning på entreprenad Växthus etapp 1. Ett arbete för Västfastigheter inne i Botaniska trädgården uppdelat i en utförande- och en totalentreprenad. Omfattar markarbeten, bergsplintar, växthus med glastak inklusive stomme med tillhörande installationer och styrningar.

Entreprenaden börjar första veckan i maj och slutar i mitten av januari 2022.

Bild 1