Gryaab Januari

DSC_0551 DSC_0549 DSC_0340

7 år efter förra stora projektet på GRYAAB börjar vi 7 m under förra bodetableringen. Denna gång för att utföra 18st bassänger för utökade reningsteg, div. kulvertar samt tillbyggnad av driftscentral.

Stora ytor, järnlagret är fyllt, bara att producera!

Järnlagret är fortfarande fullt men nu med armering till väggarna i de första 9 bassängerna.

Ingen risk för underdimensionering av armering inom detta projekt alltså.