Rydboholmsbron Januari

r5 r3 r2

Samverkansbron över Viskan i Rydboholm är på väg mot gjutning i pågående snöyra.

Cuplok formställning med formyta är klar medan arbeten med formning av ändskärmar/ vingar och kantbalkar samt utläggning av ca 50 ton armering fortskrider. Vattenstånd i Viskan är fortsatt hög efter mycket nederbörd och vattenlinje står idag ca 200mm ovan underkant av ändskärmar.

Vi får tro att vädergudar och kraftverkspersonal låter oss dubbla snart.
Planerad gjutning i februari.