Ny order P-hus Smögen

Till följd av exploatering på Kleven, Smögen har vi fått i uppdrag av Smögenmagasinet att uppföra ett P-hus avsett för de boende på Kleven. Ca 140 bilplatser samt förråd skall inrymmas i byggnaden, som består av platsgjuten betong och fasad i Cederträ. Arbetet påbörjas i mars med planerad färdigställande i juli.1