Lackarebäck

Om projektet

Tillbyggnad för installation av ultrafilter samt nya kolfilterbassänger för ökad produktionskapacitet med tillhörande optioner. HA Bygg har i detta projekt, under hård konkurrens, fått tilldelning enligt LOU.

Ett resurskrävande schaktarbete med avancerad stålkärnepålning och efterföljande VA-arbete har varit del av projektet. Betongarbeten har bestått av komplicerad stomme och bassänger m.a.p vattentäthet m.m. Fasader är utförda med Terazzoslipad betong och höga krav på ytfinish.

Installationskrävande arbete m.h.t tung processutrustning samt övervakning av denna är andra delar av projektet som utförts. Även på insidan har stor vikt lagts vid ytor, som ett led i livsmedelhantering.

Allt arbete är utfört i nära samarbete med beställare då nuvarande vattenverks produktion ej fått störas.

  • Platschef: Viktor Zetterberg, Bengt Andersson, Niclas Håkansson, Peter Browall, Patrick Söderström
  • Byggår: 2014
  • Kund: Kretslopp och vatten Göteborg
  • Form: Generalentreprenad
  • Entreprenadsumma: 250 miljoner