Sänkbrunnar

Nu ror vi i land projekt sänkbrunnar i Västra Frölunda, som påbörjades i början av maj och har sträckt sig fram till nu. En sänkbrunn är platsgjutna betongringar som sänks ner i mark till rätt nivå. Detta för att undvika öppna schakter som i det här fallet hade varit olägligt pga trafik och andra ledningar i mark. Det befintliga spill- och dagvattensystemet har behövt flyttas av orsak kommande bostadsprojekt.

Vi har haft två arbetslag på plats, där det ena laget gjutit cirkulära spill- och dagvattenbrunnar och det andra laget en större rektangulär arbetsbrunn för kommande horisontalborrning/mikrotunnel.

Men nu avrundar vi för denna gång och tackar Styrud för ett gott samarbete.

2580

2668 IMG_0443 DSC_5596 DSC_5551 DSC_5546 DSC_5619 DSC_5617